Innehåll

Det vita fältet

Samtida forskning om högerextremism

Mats Deland, Fredrik Hertzberg & Thomas Hvitfeldt (red.), Uppsala 2010

Mats Deland, Fredrik Hertzberg & Thomas Hvitfeldt, ”Förord”

Jens Rydgren, ”Den radikala högerns sociologi”

Diana Mulinari & Anders Neergaard, ”Sverigedemokraterna och det teoretiska fältet”

Fredrik Hertzberg, ”’Det är rasistdagen imorgon!’ Samtal om tillhörighet möjlighet och plats i klass 9b”

Mathias Wåg, ”Nationell kulturkamp – från vit maktmusik till metapolitik”

Dag Lundquist, ”Mellan myt och verklighet”

Sarah Welk, ”Högerextrema kvinnors kommunikationsstrategier

på internet: exemplet Gemeinschaft Deutscher Frauen”

Eva Tiby, ”Hatbrott: Monster, mönster och möjligheter”

Görel Granström, ”Hur hanteras hatbrott i det juridiska systemet?”

 

Det vita fältet II.

Samtida forskning om högerextremism

Fredrik Hertzberg, Paul Fuehrer & Mats Deland (red.)

Specialnummer av Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys nr 2, Lund 2013

Carl Dahlström & Peter Esaiasson, ”Invandringsfrågan och möjligheter för invandringsfientliga partier att lyckas i Sverige”

Ov Cristian Norocel, ”Konstruktionen av högerradikala populistiska maskuliniteter i Sverige. En feministisk analys”

Anders Hellström, ”Varför vi älskar att hata Sverigedemokraterna”

Ralf Wiederer, ”En kartläggning av det högerextrema nätverket på internet – strukturella mönster 2006–2011″

Emma Arneback, ”Bemötanden av främlingsfientlighet i gymnasieskolan”

Wolfgang Benz, ”Antisemitismforskning som akademiskt ämne och allmän uppgift”

Mattias Gardell, ”Anders Behring Breiviks politiska hemvist och motivbild. Sakkunnigrapport inför rättegången i Oslo, 4 juni 2012″

 

Det vita fältet III

Samtida forskning om högerextremism

Fredrik Hertzberg, Thomas Hvitfeldt, Paul Fuehrer & Mats Deland (red.)

Specialnummer av Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys nr 5, Lund 2016

Adrienne Sörbom & Magnus Wennerhag, ”Begreppet extremism – en kritisk introduktion”

Markus Lundström & Tomas Lundström, ”Hundra år av radikal nationalism”

Cas Mudde, ”Tre decennier av populistiska radikalhögerpartier i Västeuropa”

Benjamin R. Teitelbaum, ”Ignorerade band. Politik och ofullständiga ontologier i forskning om Sverigedemokraterna”

Daniel Köhler, ”Högerextrem terrorism och ultramilitans som gruppfenomen? Gruppens inverkan i högerextrema radikaliseringsprocesser”

Tine Hutzel & Daniel Köhler, ”Högerextrem vardagsterrorism i Tyskland. Exemplet Ballstädt”