Presentation

Det vita fältet är en antologi som utkom mellan 2010 och 2016, med ambitionen att samla både världsledande och nyskapande forskning inom det vida fält som vi kallar högerextremism. Namnet på serien kommer sig av att det finns så lite av den sorten i Sverige att vi tycker att det är närmast ett vitt fält. Redaktionen består av Paul Fuehrer (Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola), Fredrik Hertzberg (pedagogiska institutionen, Stockholms universitet), Mats Deland (tidigare bland annat vid Ceifo, Stockholms universitet och Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet) och Thomas Hvitfeldt (Brottsförebyggande rådet).

Alla tre utgåvorna kan laddas ner via bilderna bredvid. Man kan också köpa dem i tryckt form (Bokus.com).

Samtliga bidrag har lektörsgranskats enligt Vetenskapsrådets instruktioner och följer Vetenskapsrådets krav på Open Access.

Det vita fältet är för närvarande ett vilande projekt och nya utgåvor planeras inte. Om ni ändå vill nå oss kan ni skicka ett mail.